Udruženje „Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ je strukovna organizacija psihologa koja djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, čija je djelatnost usmjerena na razvijanje i primjenu psihologije kao nauke i prakse.

DPFBiH baštini tradiciju Društva psihologa Bosne i Hercegovine koje je osnovano davne 1964. godine. 

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, a područje djelovanja je na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Novosti

VIII sarajevski dani psihologije

VIII sarajevski dani psihologije

Poštovane koleginice i kolege, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu će od 21. do 22. 6. 2024. godine biti domaćin naučno-stručnog skupa VIII sarajevski dani psihologije. Organizatori skupa su Odsjek za psihologiju i Centar za psihološka istraživanja, edukaciju...

Projekat

Ohrabrimo porodicu!

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 dovela je do značajnih promjena socijalne karte značajnog dijela populacije Federacije BiH koji su se zbog ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije po različitim osnovama našli u rizičnim kategorijama kojima je potrebna pomoć.

Informacije

Drugi o nama

"Očuvanje dobrobiti čovjeka: Zakon o djelatnosti psihologa FBiH neophodan za struku" - Akta.ba

Društvo psihologa FBiH trenutno intenzivno radi na tome da bude donesen Zakon o psihološkoj djelatnosti FBiH. Usvajanjem ovog Zakona konačno će se zakonski regulisati rad psihologa te će biti omogućena stručna kontrola njihovog rada. O ovoj temi za Akta.ba su govorili doc. dr. Mitra Mirković Hajdukov, klinički psiholog na UKC Tuzla, prof. dr. Dženana Husremović, potpredsjednica Društva psihologa u FBiH i dr. Remzija Šetić, psiholog.

Drugi o nama

“Projekat se završava, ali moramo nastaviti sa ohrabrivanjem porodice”

O projektu, koje provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina, Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu poltiku a uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina, za Tuzlanski.ba je govorio prof. dr. Elvis Vardo, koordinator na projektu ispred Društva Psihologa FBiH. 

Drugi o nama

DOBRO JUTRO TK:
prof. dr. Elvis Vardo, koordinator projekta - Društvo psihologa u FBiH

Drugi o nama

Gradonačelnik primio organizatore Sedmog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, susreo se u srijedu, 13.4.2022. godine sa predstavnicima Društva psihologa u Federaciji BiH i organizatorima Sedmog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine, dr.sc. Mitrom Mirković-Hajdukov, predsjednicom Društva psihologa u FBiH i dr.sc. Elvisom Vardo, predsjednikom tuzlanske podružnice Društva psihologa u FBiH.

Članstvo u DPFBiH

Članovi DPFBiH mogu biti redovni, pridruženi, počasni i kandidati za članstvo. Član DPFBiH može postati državljanin BiH i strani državljanin koji ima stalni ili privremeni boravak u BiH.

Redovni članovi DPFBiH mogu postati lica koja su završila studij psihologije u minimalnom trajanju od četiri godine. Pridruženim članom mogu postati lica koja se na bilo koji način bave naučnom psihologijom i doprinose razvoju teorijske i praktične psihologije a nisu završili studij psihologije. Počasnim članom DPFBiH mogu postati lica koja su izuzetno zaslužna za razvoj psihologije.

Kandidatom za članstvo mogu postati studenti psihologije.

Video

Ne čekajmo sljedeću krizu : Ohrabrimo porodicu
Jedna od naših projektnih aktivnosti jeste i novi promo video. 

Aktivnosti se provode u sklopu projekta „Interdisciplinarna podrška djeci, ugroženim roditeljima, starateljima i profesionalcima za oporavak od krize tokom pandemije COVID-19 “, koji provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina i uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina

Video

Slabo spavaš, muči te nesanica, imaš teškoće sa apetitom, često ti se plače... pitaš se ko ti može pomoći ili se pitaš šta će ti psiholog?

Produkciju ovog videa podržao je UNICEF BiH u partnerstvu sa Vladom Švedske u sklopu projekta „Jačanje zaštite mentalnog zdravlja stručnjaka i ranjivih skupina u FBiH“.

Prijavite se na našu mailing listu i blagovremeno primite obavijesti o svim informacijama i događajima koje organizujemo.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.