Kriza izazvana pandemijom COVID-19 dovela je do značajnih promjena socijalne karte značajnog dijela populacije Federacije BiH koji su se zbog ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije po različitim osnovama našli u rizičnim kategorijama kojima je potrebna pomoć.

O Projektu

Iskustvo sa krizom izazvanom COVID 19 rezultiralo je zaključkom da su kriznim situacijama najviše pogođena: djeca iz siromašnih porodica; jednoroditeljske porodice; porodice sa djecom sa teškoćama u razvoju; ne/zaposleni roditelji pod rizikom od siromaštva i gubitka posla.
Tretiranje problematike iz domena sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH definisan je zakonskim odredbama koje se temelje na pravima određenih kategorija, a ne na potrebama. Postojeći zakonski akti ne prepoznaju kriznu situaciju, pa samim tim ne uviđaju ni potrebe trenutno obuhvaćenih rizičnih kategorija – korisnika socijalne zaštite u kriznim situacijama, pa samim tim ni obezbjeđenje prijeko potrebne podrške.

 

  • Djeca siromašnih roditelja ne spominju se u postojećim zakonskim okvirima, te je zbog toga ova kategorija djece posebno ranjiva.
  • Jednoroditeljske porodice su kategorija koja nije prepoznata u postojećim zakonskim okvirima. Naime, svaki roditelj koji sam brine o potrebama djeteta/djece u kriznim situacijama zbog nemogućnosti da podijeli odgovornosti oko brige o djetetovim potrebama, a i rizika da sam bude pogođen posljedicama krizne situacije predstavlja ranjivu kategoriju koja bi trebala biti prepoznata u sistemu socijalne zaštite.
  • Roditelji djece s poteškoćama u razvoju nisu prepoznati kao korisnici socijalne zaštite. U kontekstu pandemije COVID-19 (samo ako se posmatra kao krizni događaj poput elementarne nepogode) kategorija roditelja djece sa teškoćama u razvoju zakonski se tretira kao jedna uopštena korisnička kategorija i kao takva podliježe pod odredbe zakonskih okvira. Status roditelja-njegovatelja definisan je posebnim zakonskim odredbama kojim pravo roditelj – njegovatelj pripada samo jednom i to nezaposlenom roditelju pod uslovom da dijete ima 100% invaliditet.
  • Zaposleni siromašni roditelji su posebna kategorija osoba koje rade, ali ne uspijevaju omogućiti pristojan život. Ova kategorija socijalno ugroženih građana je posebno zastupljena ali zbog svog statusa „zaposlen“ nije u mogućnosti ostvariti svoja prava.

Izradu je podržao UNICEF u Bosni i Hercegovini i njihov partner USAID u okviru Projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite u odgovoru na COVID-19 u BiH”.
Stavovi i mišljenja izneseni u ovom dokumentu su autorski i ne prestavljaju nužno stavove UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i USAID-a.

Neophodni koraci

Potrebni su dodatni napori i reforme sistema socijalne zaštite u prevazilaženju postojećih problema i minimiziranju socijalnih rizika.

U postizanju kvalitetne primjene socijalnih prava u sistemu socijalne zaštite neophodno je obezbijediti da funkcioniranje javnih službi i agencija za socijalnu zaštitu bude orijentirano prema potrebama korisnika.

Ovim projektom nastojat ćemo uticati na navedene promjene,
a u saradnji sa svim segmentima društva, vezanim za navedenu problematiku.

Od pogođenih različitim kriznim momentima, zatim institucija odgovornih službi pa sve do poslodavaca.
Da zajedno ohrabrimo porodicu.

Novosti

Video kampanje

Ne čekajmo sljedeću krizu: Ohrabrimo porodicu

Jedna od naših projektnih aktivnosti jeste i novi promo video.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta „Interdisciplinarna podrška djeci, ugroženim roditeljima, starateljima i profesionalcima za oporavak od krize tokom pandemije COVID-19 “, koji provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina i uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina