Novosti

SARADNJA DRUŠTVA PSIHOLOGA FBIH SA UNICEFOM U BIH, UZ PODRŠKU VLADE ŠVEDSKE

Aug 13, 2021 | Novosti

Medijska saopštenja nadležnih službi uveliko govore o dolasku četvrtog vala pandemije. Podsjećamo da je Društvo psihologa FBiH u saradnji sa Unicefom u BiH uz podršku Vlade Švedske, u periodu od juna 2020. godine do aprila 2021. godine realizovalo projekat pod nazivom “Jačanje zaštite mentalnog zdravlja stručnjaka i ranjivih skupina u FBiH”. Realizaciju kompletnog projekta su iznijeli aktivni članovi Društva psihologa u FBiH, tačnije njih 32 (od 55 prijavljenih kandidata) uz 5 regionalnih koordinatora projekta.

Teritorijalna zastupljenost odabranih psihologa je bila objektivna pretpostavka ravnomjernog obuhvatanja ciljnih grupa. Gledano po Podružnicama u projektu su učestvovali: podružnica Sarajevo (Amila Ferušić Korkut, Zvjezdana Savić, Dželila Mulić Čorbo, Jasmina Buljić, Mediha Kovačević, Šuajb Solaković, Vildana Efendić, Senka Čimpo, Merima Pašalić, Dženan Fatić); podružnica Tuzla (Elvis Vardo, Dajana Stajić, Edin Nišić, Samira Selesković, Snežana Sarihodžić, Tamara Efendić Spahić), podružnica Hercegovina (Andrea Šetka, Ivona Čarapina Zovko, Marijana Šuvak Martinović, Tea Vučina, Silvija Jurčević, Maja Pandža Topić), podružnica Zenica (Nermina Vehabović Rudež, Esmin Brodlija, Olivera Đokić, Sedin Habibović); podružnica Srednja Bosna (Ivana Đotlo, Senaida Šijak); Unsko-sanska podružnica (Ensad Miljković, Vildana Aziraj, Mirela Mujagić). Projektne aktivnosti su usmjerene prema tri kategorije:

– Kreiranje stručnog sistema reagovanja na krizu izazvanu COVID 19 pandemijom, utemeljenog na empirijskim dokazima indikatora mentalnog zdravlja ciljne grupe stručnjaka i ranjivih profesija

-Unapređenje nivoa zaštite mentalnog zdravlja profesionalaca iz pomagačkih profesija, roditelja/staratelja i ranjivih grupa

-Unapređenje nivoa zaštite mentalnog zdravlja djece i nastavnika.

Ishodi projekta su primjetni kroz direktan rad sa korisnicima različitih ciljnih grupa (profesionalci iz zdravstvenih i socijalnih institucija; roditelji djece sa teškoćama u razvoju; osobe koje su pretrpile gubitke usljed pandemije) te kroz kreiranje i izradu stručnih materijala usmjerenih ka unapređenju nivoa zaštite mentalnog zdravlja, a prezentiranih u pisanoj i multimedijalnoj formi.

Nadamo se da će naše aktivnosti ispuniti svoju svrhu te biti od pomoći našim sugrađanima.