Novosti

Ohrabrimo porodicu

Oct 19, 2022 | Novosti, Ohrabrimo porodicu

Krećemo sa prvom objavom o novom, nama posebno važnom projektu, pod sloganom “Ohrabrimo porodicu”, a koji implemetira Društvo Psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa UNICEF BiH i uz podršku USAID BiH. U projekat je uključeno i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Naime, iskustvo sa krizom izazvanom COVID 19 rezultiralo je zaključkom da su kriznim situacijama najviše pogođene: djeca iz siromašnih porodica; jednoroditeljske porodice; porodice sa djecom sa teškoćama u razvoju; ne/zaposleni roditelji pod rizikom od siromaštva i gubitka posla.

Potrebni su dodatni napori i reforme sistema socijalne zaštite u prevazilaženju postojećih problema i minimiziranju socijalnih rizika.

Nizom aktivnosti nastojat ćemo uticati na promjene, a u saradnji sa svim segmentima društva, vezanim za navedenu problematiku.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta „Interdisciplinarna podrška djeci, ugroženim roditeljima, starateljima i profesionalcima za oporavak od krize tokom pandemije COVID-19 “, koji provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina i uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina

Od pogođenih različitim kriznim momentima, zatim institucija, odgovornih službi pa sve do poslodavaca.

Ne čekajmo sljedeću krizu: OHRABRIMO PORODICU